Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.close
Translate This!
X
constable-gender

Koszyk  

produkt jest pusty

Kategorie

Akceptujemy płatności

 • Akceptujemy Bitcoin, PayPal, Mastercard

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO 

Poufność i bezpieczeństwo transakcji

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Bazy Danych Osobowych jest Firma MAT. Firma MAT jest również operatorem strony www.mala-elektrownia.mat-hurtownia.com.pl zwanego dalej Sklepem Internetowym.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Adres e-mail inspektora danych osobowych: iod@mat-hurtownia.com.pl,

W jaki sposób weszlismy w posiadanie Twoich danych?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Firmę MAT?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do: 

  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze strony Sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary zakupione w Sklepie Internetowym;
  • zakładania i zarządzania Twoim kontem, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
  • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
  • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z wykonaniem usługi sprzedaży.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy MAT, którym jest:

  • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej m.in. wyszukiwanie słów kluczowych, zarządzanie Twoją aktywnością w Sklepie Internetowym;
  • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Sklepu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
  • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy kupna/sprzedaży;
  • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
  • prowadzenie analiz statystycznych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
  • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę kupna/sprzedaży zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

  • adres e-mail, hasło, telefon kontaktowy i adres dostawy,  (w przypadku zakupu konsumenckiego) lub
  • adres e-mail, hasło, telefon kontaktowy oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy kupna/sprzedażi i w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze Sklepu Internetowego.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Firmy MAT w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę MAT; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi np. płatnicze, ale również podmiotom wykonującym usługi pocztowe: Poczta Polska, Firmy Kurierskie. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w Sklepie Internetowym robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do badania, czy zachowania użytkowników Sklepu nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy kupna/sprzedaży zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą profilowane. 

Reasumujac:

Administrator Bazy Danych Osobowych przetwarza ale nie udostępnia i nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez Użytkowników Sklepu Internetowego.

Baza Sklepu zawiera szereg danych na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów oferowane w Sklepie. W bazie Sklepu przechowywane są również dane na temat Użytkowników korzystających ze Sklepu służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

W przypadku danych przekazywanych przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularzy, dane te będą wykorzystane wyłącznie do przesłania na wskazany adres zamówionych towarów. Wszystkie podane informacje można w każdej chwili zmienić lub usunąć poprzez zalogowanie się na konto sklepowe.

Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).


Osoby, które zapisały się do newslettera, będą otrzymywały tylko newsletter sklepu oraz informacje, które uznamy za interesujące, gdyż będą związane tylko i wyłącznie z działalnością sklepu.

Na stronie Sklepu wykorzystywana jest technika cookies. Cookie (zwane także ciasteczkiem) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer na komputerze użytkownika. Korzystanie z technik cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Na stronie Sklepu technika cookies pozwala określić profil informacji, jakimi użytkownik stron Sklepu jest zainteresowany. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności stron Sklepu. 
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem serwisu: e-mail: biuro@mat-hurtownia.com.pl


Szanujemy Twoją prywatność

 

Twoje dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).

DoNotTrack

DoNotTrack to technologia umożliwiająca użytkownikom poinformowanie witryn, iż nie chcą być śledzeni przez witryny które odwiedzają, w tym usługi analityczne, sieci reklamowe i platformy społecznościowe.
Obsługujemy Do Not Track, ponieważ uważamy za istotne, aby użytkownicy mieli prosty sposób kontrolowania wykorzystania informacji o sobie. Dlatego honorujemy DNT jako informację o tym, iż nie chcesz być śledzony na stronach sklepu.
Więcej informacji na temat DoNotTrack można znaleźć na stronie donottrack.us.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


X
Nie znalazłeś szukanego urządzenia?
Potrzebujesz fachowej porady w doborze?
Napisz do nas e-mail na
serwis@mat-hurtownia.com.pl
lub zadzwoń
tel. (Play) 577 290 465 Marek
tel. (Plus) 723 734 084 Krzysztof
W godzinach 9:00-16:00 od poniedziałku do piątku odpowiedź otrzymasz prawie natychmiast.